Aile Dizimi

Aile dizimi ile ne gibi konular hakkında çalışabiliriz?
Yaşamımızda pek çok konuda tıkanıklık hissedebiliriz. Para dengesi, ailevi ilişkiler, iş ilişkileri, karşı cinsle olan ilişkilerimiz, sağlık sorunlarımız ve daha pek çok konu… Aile dizimi tekniğiyle bu konular hakkında çalışırken, içinde bulunduğumuz koordinatların çok daha yukarısında bir düzleme geçeriz. Örneğin kendi yaşamımızda para sıkıntısı olan birinin yaşamına baktığımızda üst kuşaklarda adil olmayan bir para dağılımıyla karşılaşabiliriz, ve ya büyüklerinden alma dengesinin bozulduğunu görebiliriz. çalışmanın amacı sorunu çözmek değildir.

Olması gereken büyükten küçüğe enerjinin akması, sevginin kaynağının bulunmasıdır. Düzen içinde bozulan yeri onardığımızda, danışan mevcut durumuna daha geniş bir açıdan bakacak, pek çok sorunu kişisel olmaktan çıkacaktır.Bireysel enerjisinin genişlemesiyle kendi yaşamından daha çok keyif almasının ardından bir yan etki olarak, sorun olarak gördüğü konu kendiliğinden çözüme kavuşabilecektir. Yani çözüm çalışmanın doğal akışı içerinde bir amaç olmayıp, yan etki olarak görülebilecektir.

Aile Diziminde şifa nasıl oluşur?
Bir konu hakkında çalışırken öncelikle enerji dinamiğinde aksayan yeri hep birlikte görürüz. Daha sonra terapistin yönlendirmesiyle çok basit cümleler ve hareketlerle çözüm resmi oluşturulur. Kişiler arasında bozulmuş olan hiyerarşik düzen yeniden kurulur. Sevginin üst kuşaklardan alt kuşaklara akması amaçlanır. Diğerlerinin kaderine saygı duyarak, herkesin kendi yükünü taşımasına izin verilir. Bu gibi oluşturulan çözüm resimleri ortak alanda ve kişilerin bilinçaltında yaratılmış olur. Bundan sonra danışanlara düşen tek görev bu konuda hiç bir şey yapmamaktır. HAYATIN PEŞİNDE KOŞMAMAKTIR. Danışandan istenen sadece akışta olmaya izin vermesidir. Daha fazla çalıştığımız konu ile ilgili düşünmemesi bu soruna dair efor harcamamasıdır. Eforun olduğu her yerde zorlama vardır. Akışta değil demektir. Çalışması hakkında başkalarıyla konuşmamasıdır. Bu özel alanı hak ettiği gibi büyük bir saygıyla içinde taşımasıdır.

Aile Diziminin Mahremiyeti
Çalışmayı ne kadar hararetle izlerseniz izleyin, gün bitip dışarı çıktığınızda diğerlerine çalışma hakkında detaylı bilgi veremezsiniz. Kişilere ait mahrem bilgiler , kendini ifadeye kapatır. Genel anlamda nasıl bir çalışmaya katıldığınızı anlatsanız da detayları hatırlamanız güçtür. Etik olarak da grup içerisinde yaşanan her şey grupta kalır. Tekrar konuşulmaz. Ayrıca yapılan çalışma tamamen enerji çalışması olduğu için, zihin kullanmak, ifadeyi kelimelere dökmek çalışmanın gücünü olumsuz etkileyecektir.

Grup içerisinde birbiri için yapılan çalışmalar spiral şeklinde şifa içinde şifa sunar. Bazen bir kişinin seansında kapalı kalan bir konu, başka birinin seansı sırasında temsilci olarak görev aldığında çözüme kavuşur.
Çalışma terapist de dahil olmak üzere, herkesin diğeri için eşit düzlemde çalıştığı, diğerlerini içsel anlamda görebildiği bir dostluk ilişkisi kurulmuş olarak son bulur.

 

Aile Dizimi çalışmasının küçük sırları…
Danışanın yaşamında olduğu halde, çalışmada bulunmayan fakat temsil edilen kişilerin de aynı bilgiyi almaları ve enerji kanalını hissetmesi oldukça ilginçtir. Örneğin yıllardır kendisini aramayan babası çalışmayı yaptığımız günün gecesi danışanı arayabilir. Bu gibi durumların canlı örneklerini hepimiz defalarca yaşadık. Bir diğer ilginç durum, çalışmada temsilci olarak görev alan kişilerin de kendi yaşamlarında aynı sorununun benzer şekilde çözüme kavuşmasıdır.

Örneğin İlişki kurma konusunda sorun yaşayan bir temsilci, başkasının çalışması sırasında bu sorunu çözmesi sıkça rastladığımız bir diğer fenomendir. Başka bir ilginçlik bir kişi danışan olarak temsilci seçerken, genelde kendisiyle benzer sorunu yaşayan kişiyi seçer. Ve rol alan diğer temsilcilerin de yaşamlarında bu gibi sorunlar yaşadığı görülür.

 

Aile Dizimi çalışması nasıl yapılır?
Birbirini tanımayan insanlardan bir grup oluşturulur. Grup yuvarlak şeklinde oturarak kapalı bir alan yaratır. Gruptaki kişilerin görevi bütün mevcudiyetleriyle orada olmaktır. Pratik olarak ta bir sebeple kişiler düşünce ve enerjileriyle tamamen ortak alanın içindedirler.

Bir kişi danışan olarak terapiste çalışmak istediği konuyu bir kaç cümleyle söyler. Örneğin; sürekli para kaybediyorum, mal sahibi olamıyorum gibi… Danışan grup üyeleri arasından kendisi için ve yaşamındaki kişiler ve kavramlar için temsilciler seçer. Onları ortak alana yerleştirir. Sonrasında genelde danışan izleyici bir role geçer. Kendi yaşamında sorun yaşadığı konunun enerji dinamikleri açığa çıkmaya başlar. Temsilciler temsil ettikleri kişi hakkında hiç bir bilgiye sahip değildir. Genelde konuşulmaz. Temsilciler dürtüsel anlamda içlerinden gelen beden hareketlerine izin verir.
Sorunun enerjetik anlamda dinamiği anlaşıldıktan sonra terapist devreye girer, ve çözüm resmini oluşturmaya başlar. Örneğe geri dönersek, danışanın para kazanamama sorununun kaynağı- annesinden alamadığı – annesine veren- şeklinde çıktıysa burada alma-verme dengesi olması gerektiği gibi, büyükten küçüğe doğru yeniden düzenlenir. Danışanın bilinçaltındaki resim artık değişmiştir.Zaman içinde bilinçaltındaki yeni resim kişinin yaşamında kendini oluşturmaya başlayacaktır.

Aile Dizimi Nasıl bir çalışmadır?
Kurucusu Bert Hellinger olup, terapinin tekniğini Afrikalı ilkel kabile olan Zululardan öğrenmiştir.Tekniği geliştirerek kurallarını ve kuramlarını oluşturmuştur. Teknik enerjetik alanda bir çalışma olduğundan , kendi bilgisi ve sistemini geliştirmektedir.

Temel felsefesi hepimizin ortak bilme alanı içinde olduğumuza dayanır. Ortak bilme alanında sadece insanlar değil, hayvanlar da yer alır. Issız bir adada maymunlar üzende yapılan bir deneyde maymunlara yeni bir şey öğretilmiş Aynı hafta içinde dünyanın her yerinde diğer maymunlarn bu hareketi tekrarladığı saptanmış. Benzer şekilde yeni doğan her bebek bir üst kuşağın bilgisini DNA’larında taşıyarak doğar. Sadece bilgi değil, kadersel yüklerin de alt kuşağa aktarıldığı anlaşılmıştır. Birey kendi yaşamında atalarının kadersel yükü nedeniyle ilişki, para, sağlık gibi konularda kısır döngüler şeklinde sorun yaşıyor olabilir. Bu teknik danışanların enerjetik alanda hangi sebeple nereye takıldığını anlamamıza yardım eder. Kişinin daha geniş açıdan bakabilmesini sağlayarak yeni bir farkındalık yaratır.

Yolumuza çıkan her kişi, durum, olay tam da bizim ihtiyacımız olduğu için ve ihtiyaç duyduğumuz haliyle çıkar.Bizi geliştirmek ve öğretmek için… Bilinçaltı süreçlerimizde kayıtlı olan çocukluk koşullanmalarını, atalarımızın kadersel yüklerini, içimizdeki bilmediğimiz potansiyelleri bize göstermek için.

Aile Dizimi terapi günlerinde özel bir buluşma yaşanır. Hiç birbirini tanımayan insanlar adeta sözleşmiş gibi o gün bir araya gelirler ve içsel anlamda buluşurlar. Her biri diğerinin kader haritasında alması gereken yeri alır. Aralarında derinden bir bağ kurulur. Çalışma bitip vedalaşma meditasyonuna geçildiğinde bildik bir dosttan ayrılanların günü, başka bir aydınlığa doğmak üzere son bulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir